Till startsidan
torsdag
27
september
Arkivet öppet

Häradsekonomiska kartan

De häradsekonomiska kartorna över västra Närke gavs ut under 1860- och 1870-talen. Kartorna är i skala 1:20 000 och är därmed rätt detaljerade. Här visas kartor över i huvudsak socknarna Edsberg, Hackvad, Hidinge, Knista, Kräcklinge, Kvistbro, Tångeråsa och Skagershult. Om du trycker på någon av kartorna nedan hamnar du på Lantmäteriets sida om historiska kartor som kräver att den enhet du använder kan visa så kallade Djvu-filer.


Beskrivningar

Varje härad beskrevs samtidigt i textform och tack vare generös hjälp från Camilla Göthberg på Örebro universitetsbibliotek kan du ta del av beskrivningarna här. Observera att vissa av beskrivningarna är uppdelade på två filer!

Härader

Vid den här tiden berördes västra Närke av häraderna Edsberg, Grimsten, Hardemo och Lekeberg. En del socknar, bland annat Hidinge, Knista och Kvistbro, var delade i en landslag och en bergslag, där landslagen tillhörde Edsbergs härad medan bergslagen tillhörde Lekebergs härad.

Edsbergs härad

Häradet omfattade socknarna Edsberg, Hidinge landslag, Knista landslag, Kvistbro landslag, Nysunds landslag, Skagershult och Tångeråsa.
Del 1 av 2 Del 2 av 2

Grimstens härad

Häradet bestod av socknarna Bodarne (Ramundeboda), Hackvad och Viby.
Del 1 av 2 Del 2 av 2

Hardemo härad

Häradet utgjordes av socknarna Hardemo och Kräcklinge.
Del 1 av 1

Lekebergs härad

Här fanns bergslagsdelarna av socknarna Hidinge, Kil, Knista, Kvistbro, Nysund, Tysslinge och Vintrosa.
Del 1 av 2 Del 2 av 2
Edsbergs kontraktskör - klicka för att förstora
Edsbergs kontraktskör
En av 4251 bilder i VHFs digitala bildarkiv!

Platser kvar!

Det finns platser kvar till bussresan till Kornettgården i Klockrike och Gamla Linköping. Anmälan senast den 1 augusti till Agneta eller Elisabeth i styrelsen.

Anonyma bildkommentarer

Om du inte vill att ditt namn ska synas i kommentarerna till VHFs bilder, kan du välja att ditt namn döljs för allmänheten.
© Västernärkes hembygdsförening 2012-2018 Sidan är skapad av Rasmus Axelsson