Till startsidan
torsdag
30
november
Arkivet öppet

Häradsekonomiska kartan

De häradsekonomiska kartorna över västra Närke gavs ut under 1860- och 1870-talen. Kartorna är i skala 1:20 000 och är därmed rätt detaljerade. Här visas kartor över i huvudsak socknarna Edsberg, Hackvad, Hidinge, Knista, Kräcklinge, Kvistbro, Tångeråsa och Skagershult. Om du trycker på någon av kartorna nedan hamnar du på Lantmäteriets sida om historiska kartor som kräver att den enhet du använder kan visa så kallade Djvu-filer.


Beskrivningar

Varje härad beskrevs samtidigt i textform och tack vare generös hjälp från Camilla Göthberg på Örebro universitetsbibliotek kan du ta del av beskrivningarna här. Observera att vissa av beskrivningarna är uppdelade på två filer!

Härader

Vid den här tiden berördes västra Närke av häraderna Edsberg, Grimsten, Hardemo och Lekeberg. En del socknar, bland annat Hidinge, Knista och Kvistbro, var delade i en landslag och en bergslag, där landslagen tillhörde Edsbergs härad medan bergslagen tillhörde Lekebergs härad.

Edsbergs härad

Häradet omfattade socknarna Edsberg, Hidinge landslag, Knista landslag, Kvistbro landslag, Nysunds landslag, Skagershult och Tångeråsa.
Del 1 av 2 Del 2 av 2

Grimstens härad

Häradet bestod av socknarna Bodarne (Ramundeboda), Hackvad och Viby.
Del 1 av 2 Del 2 av 2

Hardemo härad

Häradet utgjordes av socknarna Hardemo och Kräcklinge.
Del 1 av 1

Lekebergs härad

Här fanns bergslagsdelarna av socknarna Hidinge, Kil, Knista, Kvistbro, Nysund, Tysslinge och Vintrosa.
Del 1 av 2 Del 2 av 2

Bildarkivet

Handlande Magnus Johansson i Lanna med makan Ida född Hammarström samt hennes systerdotter Rut som var deras fosterdotter. Magnus föddes i Ramnäs 1862 och hade arbetat i kättingsmedjan där men han var även utbildad massör. Han övertog affären i Lanna 1914 och drev den till 1952 då sonen Ragnar tog vid, affären lades ned 1966. Fru Ida hade tidigare varit mejerska. - klicka för att förstora
Besök VHFs digitala bildarkiv.

Anonyma bildkommentarer

Om du inte vill att ditt namn ska synas i kommentarerna till VHFs bilder, kan du välja att ditt namn döljs för allmänheten.
© Västernärkes hembygdsförening 2012-2017 Sidan är skapad av Rasmus Axelsson