Till startsidan
Västernärkes
hembygdsförenings

huvudsida har
flyttats till
Sveriges
hembygdsförbund!

Om bilderna

Arbetet med att digitalisera Västernärkes hembygdsförenings samling av bilder inleddes hösten 2008 på initiativ av Sven Söderström. Under närmare fem år passerade mer än 2 600 bilder av olika slag och kvalitet scannern, varav Sven gjorde den absoluta merparten av det arbetet.

Efter några år blev den första omgången bilder sökbara i en dator på plats i hembygdsarkivet i Fjugesta tack vare insatser av Rasmus Axelsson, Jonatan Edlund och Jan Ask.

Hösten 2013 gjordes samlingarna tillgängliga för hela världen då bilderna publicerades på Västernärkes hembygdsförenings hemsida. Materialet är dock inte komplett och innehåller med säkerhet flera fel, vi tar därför tacksamt emot synpunkter och rättelser till bilderna genom kommentarsfunktionen vid respektive bild!

I slutet av mars 2023 kunde något mer än 6 000 bilder ur Sophie Jansons samlingar publiceras på webben. Denna gång har Gunnar Öquist tillbringat mycken tid vid scannern som gjort det möjligt att visa bilderna. Rasmus Axelsson assisterade med publiceringen.

Det finns dock flera samlingar med bilder med anknytning till Västernärke tillgängliga för allmänheten, varav dessa är några exempel.

Nytt tak på Högan

Det gamla tegeltaket på Högan har nu ersatts med nytt. Omläktning och nya Vittinge lertegel kommer nu, förhoppningsvis i många år, att skydda huset. Omläggningen har möjliggjorts genom ett frikostigt stöd från Länsstyrelsen i Örebro och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
© Västernärkes hembygdsförening 2012-2019