Till startsidan
Västernärkes
hembygdsförenings

huvudsida har
flyttats till
Sveriges
hembygdsförbund!

Midsommarafton firas på Högan den 22 juni 2012. Foto Göran Sundström

Nytt tak på Högan

Det gamla tegeltaket på Högan har nu ersatts med nytt. Omläktning och nya Vittinge lertegel kommer nu, förhoppningsvis i många år, att skydda huset. Omläggningen har möjliggjorts genom ett frikostigt stöd från Länsstyrelsen i Örebro och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
© Västernärkes hembygdsförening 2012-2019