Till startsidan
Västernärkes
hembygdsförenings

huvudsida har
flyttats till
Sveriges
hembygdsförbund!

Häradsekonomiska kartan

De häradsekonomiska kartorna över västra Närke gavs ut under 1860- och 1870-talen. Kartorna är i skala 1:20 000 och är därmed rätt detaljerade. Här visas kartor över i huvudsak socknarna Edsberg, Hackvad, Hidinge, Knista, Kräcklinge, Kvistbro, Tångeråsa och Skagershult. Om du trycker på någon av kartorna nedan hamnar du på Lantmäteriets sida om historiska kartor.


Beskrivningar

Varje härad beskrevs samtidigt i textform och tack vare generös hjälp från Camilla Göthberg på Örebro universitetsbibliotek kan du ta del av beskrivningarna här. Observera att vissa av beskrivningarna är uppdelade på två filer!

Härader

Vid den här tiden berördes västra Närke av häraderna Edsberg, Grimsten, Hardemo och Lekeberg. En del socknar, bland annat Hidinge, Knista och Kvistbro, var delade i en landslag och en bergslag, där landslagen tillhörde Edsbergs härad medan bergslagen tillhörde Lekebergs härad.

Edsbergs härad

Häradet omfattade socknarna Edsberg, Hidinge landslag, Knista landslag, Kvistbro landslag, Nysunds landslag, Skagershult och Tångeråsa.
Del 1 av 2 Del 2 av 2

Grimstens härad

Häradet bestod av socknarna Bodarne (Ramundeboda), Hackvad och Viby.
Del 1 av 2 Del 2 av 2

Hardemo härad

Häradet utgjordes av socknarna Hardemo och Kräcklinge.
Del 1 av 1

Lekebergs härad

Här fanns bergslagsdelarna av socknarna Hidinge, Kil, Knista, Kvistbro, Nysund, Tysslinge och Vintrosa.
Del 1 av 2 Del 2 av 2

Nytt tak på Högan

Det gamla tegeltaket på Högan har nu ersatts med nytt. Omläktning och nya Vittinge lertegel kommer nu, förhoppningsvis i många år, att skydda huset. Omläggningen har möjliggjorts genom ett frikostigt stöd från Länsstyrelsen i Örebro och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
© Västernärkes hembygdsförening 2012-2019