Till startsidan
Västernärkes
hembygdsförenings

huvudsida har
flyttats till
Sveriges
hembygdsförbund!

Telefonkatalog 1914

I januari 1914 återfanns ett hundratal personer och företag från västra Närke i den något mer än 300 sidor tjocka telefonkatalogen över delar av Mellansverige.


Almén & Co Aktiebolaget Simon Fabriken
Telefon 8 Fjugesta
Andersson A. G. Handlande
Telefon 4 Fjugesta
Andersson A. G. Handlande
Telefon 22 Fjugesta
Andersson A. G. Urmakare
Telefon 49 Fjugesta
Andersson A. J. Mejerist
Telefon 25 Fjugesta
Andersson And. Sällven
Telefon 1 Hidingebro
Andersson Axel Handl. Götabro
Telefon 3 Kräklinge
Andersson Ch. Slaktare
Telefon 34 Fjugesta
Andersson Joh. Brotorp
Telefon 18 Fjugesta
Andersson Karl Handlande
Telefon 58 Fjugesta
Berg Karl Carlsfors lådfabrik
Telefon 6 Mullhyttemo
Bergkvist O. E. Handl. Väla
Telefon 4c Hackvad
Bergman W. Med. D:r Svartå bruk
Telefon 2a Mullhyttemo
Björk C. J. Lantbr. Mullersäter
Telefon 14 Mullhyttemo
Blomkvist T. G. Kronolänsman
Telefon 52 Fjugesta
Bålby gård Ankn.
Telefon 11 Mullhyttemo
Carlsson Emil Handlande
Telefon 57 Fjugesta
Carlsson G. A. Fjugesta hotell
Telefon 27 Fjugesta
Carlsson G. V. Snickare
Telefon 40 Fjugesta
Carlsson Hj. Mejeriägare
Telefon 2 Kvistbro
Carlsson O. H. G. A. Liljestrands eftr.
Telefon 10 Fjugesta
Dahl Holger Apotekare Fjugesta apotek
Telefon 23 Fjugesta
Drakenberg Sten Lantbrukare
Telefon 3 Hidingebro
Edsbergs apotek C. A. Trädgårdh
Telefon 23 Fjugesta
Edsbergs härads tingshus
Telefon 33 Fjugesta
Ekelund Joel Veterinär
Telefon 6 Fjugesta
Ericsson Johan Lantbrukare Wäsby
Telefon 37 Fjugesta
Eriksson E. J. Hemmansäg. Frösvi
Telefon 2 Edsberg
Fjugesta järnhandel
Telefon 36 Fjugesta
Fjugesta järnvägsstation
Telefon 31 Fjugesta
Fjugesta Manufaktur & Modeaffär
Telefon 48 Fjugesta
Fjugesta Nya Tegelbruk
Telefon 7 Fjugesta
Godée Carl Hand. Mullhyttan
Telefon 3 Mullhyttemo
Gropen Per Nilsson Aktieb.
Telefon 15 Fjugesta
Gropens Nya Möbelfabrik Axel Nilsson
Telefon 43 Fjugesta
Gustafsson Emil Hidinge kvarn
Telefon 4 Hidingebro
Gustafsson G. Rosenlund
Telefon 4 Hackvad
Gustafsson Victor Emanuel Handlande
Telefon 4 Mullhyttemo
Götabro Helgelse Förbundets evangelisthem
Telefon 6 Kräklinge
Hagberg Aug. Handlande
Telefon 3 Fjugesta
Hasselfors Bruks Aktiebolag Växel: brukskontoret, Disponentskontoret, Bålby Disp W. Risbergs bostad, Träntorp Lantbruksinsp., Edetorp Sågverksinspektoren
Telefon 11 Mullhyttemo
Hedengren Joh. Godsägare Lanna gård
Telefon 16 Hidingebro
Hedin E. M. L. Godsägare Torp
Telefon 8 Kräklinge
Hidingebro Järnvägsstation
Telefon 12 Hidingebro
Hofberg Aug. Kyrkoherde Kvistbro prästgård
Telefon 56 Fjugesta
Jansson Sophie Fotograf
Telefon 14 Fjugesta
Johansson Alfred
Telefon 9 Mullhyttemo
Johansson C. Byggmästare Backa
Telefon 6 Kvistbro
Johansson Hilda Fröken
Telefon 42 Fjugesta
Johnsson E. J. Lantbr. Löfsta
Telefon 2 Fjugesta
Johnsson E. J. Godsägare Falkenå
Telefon 5 Kräklinge
Jonsson E. J. Godsägare Edsbergs Sanna
Telefon 1 Fjugesta
Karlén Edwin Handlande
Telefon 5 Hidingebro
Kastengren J. A. Kyrkoherde
Telefon 11 Hidingebro
Katrinefors Aktiebolag Skogsförvaltaren
Telefon 2f Mullhyttemo
Kihlström E. Kamrerare
Telefon 20 Fjugesta
Kjellman A. Boo
Telefon 30 Fjugesta
Kjellman M. Kronolänsman
Telefon 12 Fjugesta
Klaesson A. Fabrikör
Telefon 39 Fjugesta
Kräklinge prostgård K. S. Fahlén
Telefon 9 Kräklinge
Kvistbro Järnvägsstation
Telefon 1 Kvistbro
Lamberthz Henning Handlande
Telefon 50 Fjugesta
Landin Emma Skräderiaffär o. begravningsbyrå
Telefon 21 Fjugesta
Lanna Kalksten Aktieb.
Telefon 6 Hidingebro
Larsson Emanuel Handl. Härfvesta
Telefon 5 Hackvad
Larsson Lars Handl. Bäcklunda
Telefon 5 Mullhyttemo
Larsson Oskar Rörläggare
Telefon 47 Fjugesta
Larsson W. Hemmansägare Binninge
Telefon 4 Kvistbro
Laurén K. Lantbr. Skarby
Telefon 4a Hackvad
Lennman A. Kapten Riseberga
Telefon 19 Fjugesta
Lindberg Linus Skräddare
Telefon 24 Fjugesta
Lindkvist Rob. Garvare
Telefon 1 Mullhyttemo
Ljung Agnes Fru
Telefon 48 Fjugesta
Löfstedt C. G. Hidinge gård
Telefon 8 Hidingebro
Malmström A. E. Kronolänsman
Telefon 5b Mullhyttemo
Mellersta Sveriges Cementaktiebolag
Telefon 53 Fjugesta
Nilsson Axel Trävaruhandl. Gropen
Telefon 61 Fjugesta
Nilsson Bröderna A. & D. Hesselby
Telefon 29 Fjugesta
Nilsson Gust. Gårdsägare
Telefon 51 Fjugesta
Nilsson Joh. Nämndeman Egelsta
Telefon 3 Edsberg
Nilsson L. Lantbr. Göksvalla
Telefon 7 Hidingebro
Nilsson N. A. Lantbr. Egelsta
Telefon 4 Edsberg
Nordenmalm A. Berga
Telefon 11 Fjugesta
Nordenmalm A. Godsägare
Telefon 9 Kvistbro
Olsson & Fridlund Sund.
Telefon 2b Mullhyttemo
Osbeck F. Distriktsläkare
Telefon 5 Fjugesta
Persson Carl Förvaltare Riseberga
Telefon 19 Fjugesta
Persson G. S. Handl. Lekhyttan
Telefon 14 Hidingebro
Pettersson Alb. Skogsförvaltare Svartå bruk
Telefon 2a Mullhyttemo
Pettersson E. Hemmansägare Binninge
Telefon 7 Kvistbro
Pettersson Gustaf Arrendator Edsberg
Telefon 32 Fjugesta
Pettersson Ivar Lantbr. Stäringe
Telefon 38 Fjugesta
Pettersson J Lantbrukare Gysta
Telefon 38 Fjugesta
Pettersson J. G. Handlande
Telefon 12 Mullhyttemo
Risberg W. Disponent Hasselfors bruks aktieb. Bålby Ankn.
Telefon 11 Mullhyttemo
Rydén Adolf Handl. Kyrkvallen
Telefon 13 Fjugesta
Sandström V. Byggmästare
Telefon 35 Fjugesta
Selin Daniel Lantbr. Sörby
Telefon 10 Kräklinge
Sjösten Josef Handl. Backa
Telefon 10 Kvistbro
Slästorps Torvströfabrik
Telefon 60 Fjugesta
Stenström & Co D. Skofabrik
Telefon 45 Fjugesta
Svartå Bruk Växel: Brukskontoret, hotellet, Järnvägsstationen Svartå, D:r W. Bergman (Extra förbindning med Örebro nattetid), Skogsförvaltare Alb. Pettersson, Förvaltarens bostad
Telefon 2a Mullhyttemo
Svartå Brukshandel
Telefon 2g Mullhyttemo
Svensson Eric Lantbr. Landsåsen
Telefon 37 Fjugesta
Tauberman D. R. Handlande
Telefon 3 Hackvad
Thorsell Torst. Lantbr. Getingeberg
Telefon 4b Hackvad
Västanås Fattiggård
Telefon 7 Mullhyttemo
Väster-Närkes Träförädlingsaktieb.
Telefon 26 Fjugesta
Wennström E. Kyrkovärd Brånsta
Telefon 55 Fjugesta
Wetter Carl Godsägare Bärsta
Telefon 1 Hackvad
Wikström E. A. Handlande
Telefon 8 Kvistbro

Nytt tak på Högan

Det gamla tegeltaket på Högan har nu ersatts med nytt. Omläktning och nya Vittinge lertegel kommer nu, förhoppningsvis i många år, att skydda huset. Omläggningen har möjliggjorts genom ett frikostigt stöd från Länsstyrelsen i Örebro och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
© Västernärkes hembygdsförening 2012-2019